Publicatii, prezentari si conferinte

Dr. Radu Baston

Medic specialist chirurgie oro-maxilo-faciala
Doctor in medicina dentara

Baston R.: Evoluţii în tehnologia coroanei integrate cu bontul protetic (părţile 1 şi
2) – Revista Română de Stomatologie LI, 3, 2005; 106-110 şi 111-114.

Baston R.: Evoluţii în tehnologia coroanei integrate cu bontul protetic (părţile 3 şi
4) – Revista Română de Stomatologie LI, 3, 2005; 179-183 şi 184-187.

Baston R., Hutu E,. Gaspar M., Ilea-Peltecu C.: Aprecierea factorilor de risc estetici
în împlantologie – prezentare la congresul anual al UNAS Bucureşti, 2007.

Baston R., Stanciu L.: Factorii de risc estetici în împlantologie – Revista Română
de Stomatologie LIII, 2, 2007; 117-128.

Baston R., Hutu E., Ilea-Peltecu C.: Factorii de risc estetici în împlantologie – curs
la congresul AMSPPR Bucureşti, 2007.

Baston R., Gaspar M.: De la insuficient la excelent în proteza totală mandibulară
fixă implantoportată – curs la congresul AMSPPR Bucureşti, 2007.

Baston R., Hutu E., Gaspar M., Costea Ş., Costea C.: Coroana implantoportată
unidentară cimentată metaloceramică versus coroana implantoportată unidentară
înşurubată integrată cu bontul protetic (SRIAC): pe care, unde, cum şi când să o
alegem? – Revista Română de Stomatologie LIII, 1, 2007; 27-39.

Baston R., Hutu E., Ilea-Peltecu C.: De la complicaţii la inovaţii în implantologia
dentară – prezentare la conferinţa anuală de stomatologie SRS – GAO Bucureşti,
2007.

Baston R.: Rezultate intermediare privind coroana integrată cu bontul protetic pe
implanturi unidentare – prezentare la Congresul Internaţional de Implantologie
Orală Bucureşti, 2005.

Baston R.: Între cosmetică dentară, parodontologie şi reabilitări pe implanturi –
prezentare la Congresul internaţional de Implantologie orală Bucureşti, 2005.

Baston R.: Complicaţii şi probleme în implantologie – o trecere în revistă de cazuri
personale – prezentare la conferinţa anuală a SRS Bucureşti, 2004.

Baston R.: Principii gnatologice în modelajul punţilor frontale (îndrumător ştiinţific
dr. Emilian Hutu) – lucrare de diplomă Bucureşti, 1980; 3-24.

Baston R.: Cursuri practice de implantologie pentru firma “Impladent” Bucureşti
septembrie 2003, noiembrie 2003, februarie 2004, iunie 2004; noiembrie 2005;
iunie 2007.

Baston R.: Greşeli şi complicaţii în implantologia orală – prezentare la conferinţa
anuală a SRS Bucureşti, 2005.

Baston R.: Inovaţii de tehnică dentară în executarea coroanelor unidentare pe
implanturi – prezentare la Zilele Tehnicii Dentare – Predeal, 2004.

Baston R., Hutu E.: Rezultate preliminare după trei ani de utilizare clinică a
coroanei implantoportate înşurubate integrate cu bontul protetic – conferinţă la
congresul naţional al SSER Bucureşti 2006.

Baston R., Šimůnek A., Stepanek A., Strnad J.: Încărcarea timpurie a implanturilor
cu suprafaţă bioactivă de titaniu Impladent – Medicina Stomatologică, 6, 5, 2002;
93-94 / 6, 6, 2002; 26-27 / 7, 2, 2003; 11-12.

Baston R., Bălan S.: Realizarea unei coroane din ceromer demontabile, fără schelet
metalic, în zona laterală – Tehnica Dentară III, 1(8), 2003; 16-20.

Baston R.: Opţiunile clinice ale sistemului de implante dentare „Impladent”-
prezentare în cadrul Congresului Internaţional de Stomatologie Bucureşti 2003

Baston R., Bălan S.: Protezarea conjunctă timpurie a unei edentaţii terminale
mandibulare drepte printr-o punte cimentată pe implanturi STI-Bio – Tehnica
Dentară III, 1(8) 2004; 10-12.

Baston R., Hutu E., Gaspar M.: Evaluarea retrospectivă a scoringului biomecanic
iniţial pentru reabilitările unidentare pe implanturi din perioada 2003 – 2005 –
prezentare la congresul AMSPPR Bucureşti 2006.

Baston R., Hutu E., Gaspar M.: Evaluarea retrospectivă a scoringului biomecanic
iniţial pentru reabilitările pluridentare pe implanturi Impladent şi Frialit-2 din
perioada 2003 – 2006 – Revista Română de Stomatologie LII, 1-2, 2006; 26-35.

Baston R.: Erste Ergebnisse nach dreijähriger Anwendung von implantatgetragenen
verschraubten Vollkompositkronen (SRIAC) mit dem Impladent Implantatsystem –
Kurzvortrag bei der Gemeinschaftsjahrestagung der DGZPW und der SSRD Basel,
2006.

Baston R., Szilagy T., Bălan S.: Reabilitarea unei edentaţii terminale maxilare prin
sinus – lift pe cale laterală şi proteză conjunctă cimentată pe trei implanturi –
Tehnica Dentară III, (10), 2004; 27-30.

Baston R.: Reabilitarea edentaţiilor unidentare laterale prin coroane de compozit
înşurubate în implanturi – un raport preliminar – prezentare la congresul AMSPPR
Bucureşti, 2004.

Baston R.: Complicaţii şi probleme în fazele chirurgicale ale implantării – o trecere
în revistă de cazuri personale – prezentare la congresul UNAS Bucureşti, 2004.

Baston R., Hutu E.: Metode de amprentă atipice pentru reabilitările conjuncte pe
implanturi – prezentare la congresul AMSPPR Bucureşti, 2005.

Baston R.: Reabilitarea pe implanturi în edentaţiile laterale reduse – Revista
Română de Stomatologie LI, 1-2, 2005; 44-48.

Baston R.: Metode de amprentă pentru reabilitările conjuncte pe implanturi –
Revista Română de Stomatologie LI, 1-2, 2005; 15-21.

Baston R.: Prevenţia factorilor de risc biomecanici pentru reabilitările unidentare pe
implanturi – prezentare la congresul AMSPPR Bucureşti, 2005.

Baston R.: Prevenţia factorilor de risc biomecanici pentru reabilitările pluridentare
pe implanturi – prezentare la congresul AMSPPR Bucureşti, 2005.

Baston R.: Verschraubte Vollkompositkronen mit dem Impladent Implantatsystem
– Vortrag bei dem 13. Sommersymposium der MVZI Dresden, 2006.

Baston R.: O metodă nouă pentru obţinerea adaptării pasive pentru coroanele
solidarizate implantoportate – prezentare la congresul SRIOB Bucureşti, 2006.

Baston R., Hutu E., Ilea-Peltecu C.: Assessment of Esthetic Risk Factors In
Implant Dentistry – Presentation at the Lasak Implantology Seminar in Prague
January 2008

Baston R., Hutu E., Ilea-Peltecu C.: Factori de risc in implantologie-prezentare la
congresul AMSPPR Bucureşti, 2008.

Baston R.: Cât de estetică poate fi o reabilitare implantoportată?-Conferinţă la
SSER Bucureşti 2008

Baston R., Hutu E., Ilea-Peltecu C.: Poziţionarea reabilitărilor pe implanturi şi pe
dinţi naturali pe acelaşi model de lucru-prezentare la conferinţa anuală de
stomatologie SRS – GAO Bucureşti, 2008

Baston R., Gaspar M.: Metoda amprentelor consecutive pentru reabilitările fixe pe
dinţi naturali şi pe implanturi ilustrată printr-un caz clinic – prezentare la conferinţa
anuală de stomatologie SRS – GAO Bucureşti, 2008

Maliţa M. A., Dina M., Răucanu M. A., Baston R., Păuna M.: Consideraţii privind
edentaţiile unidentare din zona laterală la adultul tânăr – prezentare la la conferinţa
anuală de stomatologie SRS – GAO Bucureşti, 2008

Baston R.: Eine mathematische Methode zur Beurteilung von Ästhetischen
Risikofaktoren bei implantatgetragenem Zahnersatz – Vortrag bei der
Sommertagung der MVZI Weimar September 2008

Baston R.: – The Influence of Bone Contour on White & Red Esthetics in Implant
Dentistry – Presentation at the 7th International Danubius Congress of the
Hungarian Association of Oral and Maxillo-facial Surgeons 2008 (A csontkőrvonal
befoyása a fehér-vőrős esztetikára a dentális implantologiában) – Előadás a 7.
Nemzetkőzi Danubius Kongresszus és a Magyar Arc-Állcsont- es Szájsebészeti
Társasag 12. Nemzeti Kongresszusa Budapest 2008

Baston R.: – A Mandibular Implant-supported Bridge Constructed under Conditions
of Initial Total Lack of Intraoral Space – Poster presented at the Lasak
Implantology Seminar in Prague January 2009

Baston R.: – Prezentarea unor noi generaţii de implante. Estetică şi funcţionalitatePrezentare la cel de-al XVIII-lea Congres internaţional al AMSPPR-Bucureşti
martie 2009

Baston R., Covesan S., Vajdovitch I.: Curs de implantologie pentru firma Denti –
Cluj-Napoca 2009

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.: – Reabilitări implantoportate laterale
mandibulare în condiţii limitate de ofertă osoasă şi de spaţiu ocluzal inadecvat–
prezentare la la conferinţa anuală de stomatologie SRS – GAO Bucureşti, 2009

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.: – A trecut deja epoca metalului turnat în
implantologie?- prezentare la la conferinţa anuală de stomatologie SRS – GAO
Bucureşti, 2009

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.:-De la metal la structuri nemetalice în
implanto- logie – Conferinţǎ la congresul UNAS Bucureşti octombrie 2009

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.:- Lateral Mandibular Implant-supported
Rehabilitations in Cases Featuring Limited Bone Height and Inadequate Occlusal /
Intermaxillary Clearance – Presentation at the “Implantology 2009” Conference ,
Prague, Czech Republic January 2010

Baston R., Vajdovich I.: Oxidul de zirconiu, material al implanturilor dentare
endoosoase. Experienţa noastră în inserarea şi protetica pe implanturile de oxid de
zirconiu dintr-o bucată şi din două bucăţi.-prezentare la la congresul AMSPPR
Bucureşti, 2010

Baston R., Vajdovich I.: Experienţa noastră pe termen lung cu reabilitările
implantoportate în cazul diferitelor forme de edentaţii.- prezentare la la congresul
AMSPPR Bucureşti, 2010

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.:- De la transferul pentru implanturile din două
bucăţi la transferul pentru implanturile din zirconie dintr-o bucată- prezentare la
la congresul SRS Bucureşti, 2010

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.:- Lenyomatvételi lehetőségek a Denti
Cirkonium (DC) egy darab implantát rendszerrel – prezentare la simpozionul Denti
Tapolca 2010

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.:- Implantatgetragener Zahnersatz im
Unterkieferseitenzahnbereich bei geringem Knochenangebot und ungünstigem
Okklusalplatzangebot – Vortrag bei der Sommertagung der MVZI Bauzen Iuni
2010

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C., Niţă A., Costea C., Costea S.: Reabilitarea
unei edentaţii terminale mandibulare cu coroane solidarizate înşurubate în
implanturi “Denti Root”-Prezentare de caz – Dental Target 1/2011

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.: Cimentat sau înşurubat? -prezentare la la
congresul SRS Bucureşti, 2011

Baston R., Ilea-Peltecu C. Costea S.: Amprenta şi bontul protetic individualizat ȋn
sistemele de implanturi Denti.- prezentare la la congresul AMSPPR Bucureşti,
2011

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C. Selbstjustierende Kronenaufbauten- KronenSchnittstellen für implantatgetragene verblockte Kronen. –prezentare la congresul
de vara al MVZI, Magdeburg Junie 2012.

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.: Több implantátumon elhorgonyzott
fixmunkák passziv illeszkedésének egyszerű megoldása.-prezentare la congresul
DenTi, Velenceto Junie 2012.

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.: Evaluarea clinică a unei metode noi
pentru obținerea adaptării pasive pentru suprastructurile unice fixe pe mai multe
implanturi – un studiu prospectiv de 5 ani.-Conferință la congresul anual UNAS
Bucureşti 2012

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.: Evaluarea clinică a unei metode noi pentru
obținerea adaptării pasive pentru suprastructurile unice fixe pe mai multe
implanturi – un studiu prospectiv de 5 ani.- conferință la congresul comun SRSGAO, Bucuresti septembrie 2013

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.: Studiu clinic retrospectiv-prospectiv de 10 ani
despre combinațiile dintre oferta osoasă verticală şi oferta de spațiu ocluzal pentru
reabilitările implantoportate mandibulare.- conferință la congresul anual UNAS
Bucureşti 2013

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.: Studiu clinic retrospectiv-prospectiv de 10 ani
despre combinațiile dintre oferta osoasă verticală şi oferta de spațiu ocluzal pentru
reabilitările implantoportate mandibulare(I).- Articol publicat în Revista Română de
Medicină Dentară Volumul XVI – Nr. 5 / 2013

Baston R., Gapar M., Ilea-Peltecu C.: Studiu clinic retrospectiv-prospectiv de 10 ani
despre combinațiile dintre oferta osoasă verticală şi oferta de spațiu ocluzal pentru
reabilitările implantoportate mandibulare(II).- Articol publicat în Revista Română
de Medicină Dentară Volumul XVI – Nr. 6 / 2013

Baston R.:Saját tévedések es szövödmények a Denti implantátumok használata
során – Prezentare la congresul Denti Hodmezövásárhely 2014

Baston R., Gaspar M., Ilea-Peltecu C.: Metode de rezolvare a cazurilor limitä în
protetica pe implanturi – Conferință la congresul comun SRS-GAO-UTM Bucureşti
septembrie 2014

Baston R., Gaspar M., Ilea-Peltecu C.: Protetică pe implanturi – Unsprezece trucuri
din lada noastră vrăjită.- Conferință la Congresul UNAS Bucureşti octombrie 2014

Baston R., Vitzu M.: O metodă simplă pentru deşurubarea (îndepartarea) coroanelor
implantoportate unidentare cimentate – Revista Română de Stomatologie Vol LXI
Nr. 2 An 2015

Baston R., Vitzu M., Ilea-Peltecu C.: Prevenirea complicațiilor prin modificarea
scheletului coroanelor implantoportate unidentare cimentate – Conferință la
Congresul UNAS Bucureşti octombrie 2015

Baston R., Vitzu M., Ilea-Peltecu C.: Evitarea regenerärii osoase ghidate în
implantologie – Conferință la Congresul UNAS Bucureşti octombrie 2016

Baston R., Vitzu M., Hutu E.: Valoarea prognostică a scorului estetic iniţial pentru
coroanele unidentare implantopotate – Revista Română de Stomatologie Vol LXII
Nr. 2 An 2016

Baston R., Vitzu M.: Valoarea prognostică a scorului estetic iniţial pentru
reabilitările pluridentare implantoportate fixe în zonele laterale – Revista Română
de Stomatologie Vol LXII Nr. 3 An 2016

Prof. Dr. Emilian Hutu, Dr. Radu Baston, Prof. Dr. Norina Consuela Forna

Asist. Univ. Dr. Ingrid Ioana Pintilie: Dentogenie şi estetică facială – Editura An
2017. Autor al capitolului “Implantologie estetică”

Baston R., Ilea-Peltecu C., Gaspar M.: Reabilitări implantoportate în zona laterală
maxilară în condiţii de înălţime osoasă insuficientă şi relaţii ocluzale nefavorabile:
un studiu retrospectiv de 16 ani-Conferință la Congresul SRS Bucureşti iunie 2017

Baston R., Ilea-Peltecu C.: O metodă simplă pentru deşurubarea (îndepărtarea)
coroanelor implantoportate unidentare cimentate – Prezentare la Congresul
“Denti” Odorheiul Secuiesc iunie 2017

Baston R.: capitolul “Implantologie estetică” din cartea “Dentogenie şi estetică
facială”-coordonator ştiinţific Prof. Dr. Emilian Hutu – editura MedBook Bucuresti
2017

Baston R., Ilea-Peltecu C., Gaspar M.: Implant-Supported Versus Teeth-Supported
Fixed Rehabilitations: which solution did we favour during the past 17 years?-
conferinţä la simpozionul UNAS „Abordarea interdisciplinară a dinţilor cu
patologie endodontică” Bucuresţi noiembrie 2017

Baston R., Ilea-Peltecu C., Gaspar M.: Reabilitări pe implanturi sau pe dinţi
naturali? Ce soluţie am favorizat în ultimii 17 ani: un studiu retrospectiv-prospectiv
de 17 ani – Implant-borne versus Tooth-borne Rehabilitations: What Was Our
Default Solution? A 17-year Retrospective-Prospective Study-Conferinţä la
congresul SRS” Bucuresţi iunie 2018

Baston R., Ilea-Peltecu C., Gaspar M.: Alegerea bontului protetic în protetica fixă
pe implanturi: un studiu retrospectiv pe 16 ani-Conferinţä la congresul UNAS
octom-brie 2018

Scroll to Top
Call Now Button