Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Cine suntem

Cabinetul medical de stomatologie situat în strada Mihail Glinka 1, sc.B, ap.13, sector 2, Bucuresti, aparținând societății BIOETIC MEDICAL DENT SRL, cu sediul în strada Morii 41, com Branesti, Dambovita, înregistrat la Registrul Comerțului cu numărul J15/342/2016, cod fiscal 35836700, telefon 0755 514 514, adresa email  eticdent@gmail.com și adresa web https://eticdent.ro/, este o unitate sanitară care asigură servicii medicale de stomatologie.

Prin prezenta notă dorim să vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Ne propunem să protejăm datele personale ale pacienților noștri și să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate. Înțelegem obligațiile care ne revin față de dumneavoastră, ca pacient și dorim să vă ajutăm să înțelegeți cum și de ce vă prelucrăm datele.

În condițiile modificării legislației această notificare va fi revizuită și adusă la zi în acord cu noile reglementări.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale în funcție de modul în care ne contactați sau interacționați cu noi, astfel:

 1. în calitate de pacienți atunci când vă adresați cabinetului nostru. În acest sens personalul medical sau alt tip de personal va colecta de la dumneavoastră următoarele tipuri de date:
  • Date generale: numele, prenumele, data nașterii (vârsta), adresa domiciliului, locul de muncă, numărul de telefon și/sau adresa de email, date de plată (card bancar)
  • Date speciale: CNP, date despre sănătatea dumneavoastră în ceea ce privește domeniul stomatologie, care ne sunt necesare pentru stabilirea diagnosticelor și furnizarea tratamentului potrivit)
  • Date necesare pentru plata serviciilor oferite (date de pe cardul de plată).
 2. prin intermediul paginii de contact existentă pe site-ul nostru https://eticdent.ro/ când ne transmiteți mesaje prin care vă exprimați anumite opinii sau doriți anumite informații. În aceste situații sunteți de acord să furnizați numele și adresa de e-mail.
 3. în momentul accesării paginii noastre web prin intermediul fișierelor cookie. La accesarea paginii noastre de internet, sunt transmise automat, fără vreo intervenție din partea dumneavoastră de catre browser-ul utilizat pe terminalul dvs. către server-ul paginii noastre web, informațiile privind: adresa de ip a terminalului dumneavoastră conectat la internet, data și ora accesării, browser-ul utilizat de dvs., Aceste informatii sunt stocate temporar în următoarele scopuri: asigurarea unei conexiuni optime, asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet/aplicației, evaluarea siguranței și stabilității sistemului.

Aceste cookies sunt fișiere mici stocate pe terminalul dvs. (tableta, laptop, smartphone sau altele asemenea) atunci când ne vizitați pagina de web. Cookies nu afectează aparatul dumneavoastra nu conține viruși. În cookie sunt informații care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizat de dvs. Acest lucru nu înseamnă însă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dvs. Accesarea paginii de web implică acceptul dumneavoastră, accept ce se poate modifica la fiecare vizită pe site.

Scopul și baza legală a prelucrărilor datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile RGPD, conform detalierii de mai jos:

 • În temeiul art 9 alin 2, lit h) prelucrăm date cu caracter personal în scopul stabilirii programărilor în unitatea sanitară, realizarării actului medical în conformitate cu solicitările și nevoile pacientului, întocmirii documentației aferente (eliberare rețete, plan tratament, analize, etc), eliberării adeverințelor;
 • Conform art 6, alin 1) lit b) prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopul întocmirii documentelor fiscale pentru încasarea sumelor de plată de la pacienți sau a efectuării plăților către furnizori;
 • În scopul interesului legitim al Operatorului (cabinetul medical), art 6 alin 1) lit c) prelucrăm datele dumneavoastră pentru soluționarea reclamațiilor și cererilor primite de la pacienți (prin e-mail sau corespondență) sau alte persoane vizate, gestionarea corespondenței uzuale, arhivarea electronică a imagisticii (radiografii, ecografii, mamografii, etc);
 • Temeiul legal pentru prelucrarea adresei dvs. IP, data și ora accesării, browser-ul utilizat de dumneavoastră este reprezentat de interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit.f din RGPD. Folosim așa-numitele cookies pe pagina noastră web în baza interesului nostru legitim;

Colectăm de la dumneavoastră și prelucrăm doar datele cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă asigura serviciile pe care le solicitați atunci când vă adresați societății noastre. În cazul în care nu există alt temei pentru solicitarea datelor pacienților utilizăm ca temei consimțământul liber acordat.

Datele solicitate sunt necesare în vederea întocmirii fișelor medicale, a stabilirii diagnosticului și tratamentului pacientului, a eliberării adeverințelor pentru voucherele Materna și pentru locul de muncă sau pentru respectarea unor obligații legale ale Operatorului (Cabinetului), iar refuzul pacientului de a le furniza poate determina imposibilitatea personalului medical de a-i asigura serviciile medicale necesare.

Informațiile cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate sunt utilizate de către cabinetul nostru și sunt comunicate următorilor destinatari:

 • Altor clinici, cabinete sau instituții medicale în cazul în care se constată că este nevoie de un tip de tratament care nu se poate realiza în cabinetul nostru. Transmiterea se face pe baza unui bilet de trimitere.
 • Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Societatea nu transferă date cu caracter personal în alte țări.
Prelucrarea datelor medicale cu caracter personal poate fi efectuată numai de către sau sub supravegherea personalului medical supus obligației de a păstra secretul profesional (medical), cu excepția situației în care pacientul și-a dat în scris și în mod neechivoc consimțământul, atâta timp cât acest consimțământ nu a fost retras, precum și cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent.

Datele colectate prin intermediul site-ului, sunt prelucrate în condiții de securitate, pe computere parolate, dotate cu antivirus, de către persoane autorizate, neexistând pericolul pierderii sau dezvăluirii acestora.

Puteți alege să dezvăluiți datele dumneavoastră în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, etc) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.

Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu condițiile și prevederile legale după cum urmează:

 • Datele necesare prelucrării în scopurile furnizării serviciilor medicale de specialitate nu se stochează în cabinetul nostru, pacienta deține dosarul ce conține toată documentația medicală și se prezintă cu acesta la fiecare vizită. În cabinet se păstrează doar datele necesare programărilor (nume, telefon, adresă e-mail).
 • Datele privind imagistica (ecografii) se stochează pe toată durata tratamentului și după acesta, pentru perioada îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute de legislația aplicabilă. – Datele contabile (facturi, chitanțe, etc) vor fi stocate în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității cu modificările și completările ulterioare.

Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Suntem în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Datele colectate prin intermediul site-ului, sunt prelucrate în condiții de securitate, pe computere parolate, dotate cu antivirus, de către persoane autorizate în conformitate cu legislația în vigoare, neexistând pericolul pierderii sau dezvăluirii acestora în condițiile funcționării optime a internetului.

Totuși transmiterea datelor prin intermediul internetului nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc.

Vă înștiințăm că folosim proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Cabinetul medical de stomatologie aparținând societății BIOETIC MEDICAL DENT SRL, respectă toate drepturile menționate în Regulamentul General de Protecție a Datelor (RGPD) și pune la dispoziție toate mijloacele adecvate prin intermediul cărora vă puteți exercita aceste drepturi în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

 • Dreptul de acces – care implică posibilitatea de a obține o confirmare a faptului că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare cu privire la Datele cu caracter personal, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari ai Datelor cu caracter personal comunicate, precum și perioada de păstrare preconizată. În cazul în care este necesar să vă exercitați dreptul de acces, trebuie să contactați institutia și să solicitați o confirmare. Vă rugăm să țineți cont de faptul că pot exista situații care nu sunt supuse dreptului de acces, cum ar fi informații care identifică alte persoane sau care fac obiectul obligațiilor de confidențialitate.
  Nu percepem taxe pentru această operațiune cu excepția situației în care cererea dumneavoastră este nefondată sau excesivă.
 • Dreptul la rectificare – Acest drept vă permite să ne solicitați să rectificăm Datele cu caracter personal inexacte deținute, precum și să completăm Datele cu caracter personal incomplete. Vom modifica sau vom transmite solicitările dumneavoastră terțelor părți care trebuie sa le rectifice și vă vom înștiința în acest sens în termen de 30 de zile.
 • Dreptul la ștergerea datelor, ceea ce înseamnă că, în situațiile reglementate expres prin lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să țineți cont de faptul că situațiile în care legea prevede posibilitatea de ștergere a datelor cu caracter personal sunt echivalente cu situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală, în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, pe care l-ați retras sau în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – Pentru a vă exercita acest drept ne puteți solicita să oprim prelucrarea datelor dar ne permiteți să păstrăm datele colectate. Puteți solicita acest lucru dacă doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul prelucrării lor. În măsura în care legislația permite vom da curs solicitărilor dumneavoastră sau vom transmite solicitările dumneavoastră terțelor părți și vă vom înștiința în acest sens în termen de 30 de zile.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, uzual și prelucrabil pe calculator și de a transmite ulterior respectivele date unui alt operator. Acest drept la portabilitatea datelor se aplică numai datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat nouă și în cazul în care prelucrarea are loc prin mijloace automatizate pe baza consimțământului dumneavoastră.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării – Vă puteți opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, din motive care țin de situația dumneavoastră particulară. Dreptul de a vă opune se aplică numai situațiilor în care prelucrarea se bazează pe un consimțământ ca bază legală de prelucrare a datelor si nu include datele obligatorii.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în situația în care consimțământul reprezintă baza legală a prelucrării. În cazul în care vă retrageți consimțământul privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să rețineți că operațiunile de prelucrare încetează din momentul retragerii, fără a afecta prelucrarea datelor care a avut loc anterior retragerii în cauză.
 • Dreptul de a depune o plângere se referă la dreptul dumneavoastră de a contesta modul în care efectuăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea competentă pentru protecția datelor.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați, printr-o solicitare scrisă datată și semnată – prin email la adresa
eticdent@gmail.com , sau să accesați pagina noastră web pentru a ne transmite un mesaj la adresa https://eticdent.ro/contact.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către reprezentanții cabinetului nostru.

Datele de contact ale Cabinetul de medicină dentară :
Adresa poștală: Strada Glinka nr 1, sc. B, ap.13, parter, cod postal 020211, sector 2, București
Adresa de email:  eticdent@gmail.com
Numărul de telefon  0755 514 514

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal speciale (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de convingeri religioase sau de apartenență), numere de asigurare socială, CNP, atunci când ne contactați prin intermediul paginii web.

În condițiile modificării legislației această notificare va fi revizuită și adusă la zi în acord cu noile reglementări.

Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice nelămurire.

Scroll to Top
Call Now Button